ทำไมต้องล้างถังเก็บน้ำ?

ทำไมต้องล้างถังเก็บน้ำ?

ทำไมต้องล้างถังเก็บน้ำ?

เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย ถ้าไม่เคย ประสบปัญหา น้ำประปา ขุ่น มีสี มีกลิ่น ที่ผิดไปจากปรกติ จะมีน้อยคนที่ได้เข้าไปเปิด ฝาถังเก็บน้ำ เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำภายในถังเก็บน้ำ 

สาเหตุที่ภายในถังเก็บน้ำอาจจะสกปรก แต่ผู้ใช้น้ำ ไม่พบปัญหา เนื่องจาก ท่อดูดน้ำที่อยู่ภายในถัง จะอยู่สูงกว่าพื้น หรือ ก้นถัง ในระดับหนึ่ง ซึ่งตะกอน หรือ สิ่งสกปรก มักจะจมอยู่ก้นถัง  ซึ่งเมื่อปั๊มทำการดูดน้ำ เพื่อส่งออกไปยังจุดใช้น้ำ ก็จะไม่ได้ดูดตะกอนก้นถังไปด้วย (แต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมลอยน้ำ ก็มักจะลอยอยู่ผิวน้ำ ไม่ถูกดูดไปในระบบด้วยเช่นกัน) ซึ่งผู้ใช้น้ำจะไม่ทราบว่าน้ำที่ออกมาถึงแม้จะดูใส แต่อาจจะมีค่าปนเปื้อนเนื่องจากตะกอน หรือ สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในถัง ในรูปแบบสารแขวนลอย ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 

ปรกติ บ้านพักอาศัย มักจะมีถังเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอ เนื่องจากในบางพื้นที่ แรงดันน้ำที่ถูกส่งมาตามเส้นท่อจากผู้ผลิตอาจมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ทันต่อการใช้งาน และ สำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล, อาคารสำนักงาน, มหาวิทยาลัย, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งต้องมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะมีปริมาณการใช้น้ำในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งพร้อมกันจำนวนมาก 

ซึ่งระบบน้ำประปา จะเป็นระบบกึ่งปิด กล่าวคือ น้ำที่ถูกจ่ายจากโรงผลิตน้ำ ได้ผ่านกระบวนการผลิตของการประปาทั้งนครหลวง และ ส่วนภูมิภาค หรือ ผู้ผลิตน้ำที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ จะได้ความสะอาดตามมาตรฐานก่อนที่จะจ่ายเข้าสู่เส้นท่อ เพื่อลำเลียงสู่ปลายทาง คือ ตามบ้านพักอาศัย หรือ อาคารต่างๆ การลำเลียงน้ำสู่ปลายทางจากโรงผลิตน้ำจะไม่สามารถมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เส้นท่อ (ในทางทฤษฎี) แต่การเสื่อมสภาพภายในของระบบ เช่น ระบบท่อลำเลียง ท่อส่งน้ำ หรือ ผนังคอนกรีตของถังเก็บน้ำ รวมทั้งปัญหาท่อส่งน้ำแตกรั่วชำรุดระหว่างทาง ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุ และ อื่นๆ อาจจะทำให้มีสิ่งแปลกปลอมถูกส่งมาสะสมภายในถังเก็บน้ำได้ ซึ่งถังเก็บน้ำ หรือ ถังพักน้ำถือได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางของระบบส่งน้ำจากผู้ผลิต ก่อน ถูกส่งเข้าสู่ระบบประปาอาคาร ถึงผู้ใช้น้ำ  และนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบๆของถังเก็บน้ำเอง ที่อาจจะมีช่องเปิด ให้สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษดิน หรือ เศษขยะ หลุดรอดเข้าไปสู่ภายในถังเก็บน้ำได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งปรกติผู้ใช้น้ำ จะทราบก็ต่อเมื่อน้ำที่นำมาใช้ มีสี หรือ กลิ่น ที่ผิดปรกติไปจากเดิม ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

ดังนั้น การหมั่นตรวจสอบ และ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ส่งผลดีต่อระบบกรองน้ำดื่ม (ในกรณีที่ใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม) และ สุขภาพของผู้ใช้น้ำ เพราะน้ำในอาคาร นอกจากนำมากรองเพื่อดื่ม ยังต้องนำไปใช้ แปรงฟัน และ ทำความสะอาดร่างกาย ล้างภาชนะใส่อาหาร เช่น จาน ชาม หรือ แม้กระทั่งซักทำความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งถ้าน้ำต้นทางจากถังเก็บน้ำไม่สะอาดเพียงพอ อาจจะเกิดสิ่งสกปรกตกค้างใน ภาชนะ เสื้อผ้า หรือ ร่างกายของผู้ใช้น้ำ.

ซึ่งการประปาทั้งในส่วนของ การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาคในฐานะผู้ผลิตน้ำรายหลัก รวมทั้ง สำนักสุขาภิบาลอาหาร และ น้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงแนะนำให้ทำการล้างถังพักน้ำ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความมั่นใจในการใช้น้ำ เพื่ออุปโภค และ บริโภค นั่นเอง