วิธีการล้างถังเก็บน้ำ

วิธีการล้างถังเก็บน้ำ

วิธีการล้างถังเก็บน้ำ

รายหลัก รวมทั้ง สำนักสุขาภิบาลอาหาร และ น้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำกับผู้ใช้น้ำว่าควรต้องทำการล้างถังเก็บน้ำประปาทุก 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง ซึ่ง รายละเอียดขั้นตอนงานล้างถังเก็บน้ำ ตาม ที่ทางการประปาแนะนำ มีดังนี้

1. สูบน้ำ หรือ ระบายน้ำที่เหลือค้างออกให้หมด
2. กรณีที่ต้องใช้คนลงเข้าไปในถัง ต้องทำการเติมออกซิเจน ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ที่ 19.5% (v/v) – 23.5% (v/v) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

3. เก็บสิ่งแปลกปลอม ขยะ ออกมาทิ้งภายนอก
4. ทำการฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

5. ทำการขัดถูทำความสะอาด ซึ่งต้องเลือกใช้แปรง หรือ อุปกรณ์ ที่ไม่ก่อความเสียหายกับถัง
6. ทำการฉีดล้างอีกครั้ง และ สูบน้ำที่เกิดจากการทำความสะอาดออกให้หมด
7. ฉีด พ่นน้ำผสมคลอรีนเข้มข้นตามจุดต่างๆ หรือ ขังน้ำผสมน้ำคลอรีนเข้มข้นก่อนปล่อยทิ้ง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ โดยใช้อัตราการผสม 8 mg./L
8. เติมน้ำเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนในการล้างต้องไม่ใช่น้ำยาเคมีสำหรับการทำความสะอาดในการล้าง เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดสารตกค้างได้ และ โดยปรกติ ควรที่จะทำการวัดค่าคุณภาพน้ำเพื่อเป็นข้อมูล 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการล้างถังเก็บน้ำของบริษัท เค-วิซ โซลูชั่นจำกัด ได้เพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้แก่
1. ส่งมอบเอกสารการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. พนักงานทุกคนที่ลงไปในบ่อ,ถังเก็บน้ำ ต้องทำการล้างรองเท้า ด้วยน้ำผสมน้ำยาคลอรีนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งปลอมปนติดตามร่างกายจากภายนอกถังเก็บน้ำเข้าสู่ภายในถังเก็บน้ำ

3. ร่วมกันวางแผนจัดการน้ำกับลูกค้า เพื่อป้องกันปัญหาการขาดน้ำใช้ภายในอาคาร หรือ ให้กระทบกับการใช้น้ำภายในอาคารให้น้อยที่สุด
4. หลังฉีดพ่นคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ จะทำการเปิดหลอดรังสี UV-C เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อภายในถังเก็บน้ำอีกครั้ง

5. ทำการตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นให้กับลูกค้า ได้แก่ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ, ค่าความขุ่น และ ค่า PH ซึ่งในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการให้ตรวจค่าน้ำเพิ่มเติมตามมาตรฐานต่างๆ ทางบริษัทฯ ก็มีบริการเก็บค่าน้ำเพื่อส่งให้ห้อง Lab ที่เป็นพันธมิตรของเราทำการตรวจและส่งมอบรายงานเพิ่มเติมให้ลูกค้า

6. ทำการล้างอุปกรณ์แสตนเนอร์ (ถ้ามี)
7. ทำการตรวจสอบระบบปั๊มสูบจ่ายน้ำให้เบื้องต้นก่อนคืนระบบ

8. ส่งมอบรายงานการทำงานให้ลูกค้าเพื่อใช้อ้างอิงภายใน 7 วัน หลังส่งมอบงาน