อุปกรณ์ระบบประปาอาคารที่เกี่ยวข้องกับงานล้างถังเก็บน้ำอาคารสูง

อุปกรณ์ระบบประปาอาคารที่เกี่ยวข้องกับงานล้างถังเก็บน้ำอาคารสูง

อุปกรณ์ระบบประปาอาคารที่เกี่ยวข้องกับงานล้างถังเก็บน้ำอาคารสูง

งานล้างถังเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นสำหรับถังเก็บน้ำขนาดเล็กในบ้านพักอาศัย หรือ ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ในอาคารสูง จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในอาคาร ดังนั้น ในงานล้างถังเก็บน้ำ ผู้ทำงานจึงต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบประปาอาคาร และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น

วาล์วลูกลอย

วาล์วลูกลอย เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญกับระบบการถังเก็บน้ำ โดยวาล์วลูกลอยจะทำหน้าปิดเปิดวาล์วน้ำในถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันน้ำก็จะไหลล้นออกจากถังน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ วาล์วลูกลอย ใช้ได้กับถังน้ำบนดินและถังน้ำใต้ดิน โดยทั่วไปแล้วจะมีสองแบบ คือ แบบกระบอกลูกสูบ และ แบบยึดห้าจุด ซึ่งการใช้งานไม่ต่างกัน โดยเป็นระบบเปิดปิดน้ำในถัง เมื่อน้ำเต็มจนถึงระดับที่กำหนด วาล์วลูกลอยก็จะทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าถังเก็บน้ำ เมื่อมีการใช้น้ำระดับน้ำในถังเก็บน้ำลดลง วาล์วลูกลอยก็จะเปิดให้น้ำไหลเข้ามาในถังเก็บน้ำโดยอัตโนมัติ โดยปกติแล้วชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดของวาล์วลูกลอย คือลิ้นปิดน้ำซึ่งทำมาจากยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติยืดหยุ่น โดยทำหน้าที่ปิด หรือ ซีลบริเวณบ่าวาล์วให้สนิท โดยที่ไม่เกิดการรั่วซึม โดยปกติแล้ว ลิ้นเปิด-ปิด มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

Modulating Float Valve (วาล์วควบคุมรักษาระดับน้ำ)

Modulating Float Valve (วาล์วควบคุมรักษาระดับน้ำ) วาล์วควบคุมรักษาระดับน้ำ หรือ เรียกอีกอย่างว่าวาล์วเติมน้ำอัตโนมัติ โดยมีหน้าที่เหมือนกับวาล์วลูกลอย แต่ เป็นวาล์วควบคุมอัตโนมัติ ชนิด Hydraulic Control Valve แบบ Pilot Operated ทำหน้าที่ควบคุมรักษาระดับน้ำในถังเก็บน้ำ หรือ บ่อพักน้ำ ให้อยู่ในระดับที่คงที่ตามต้องการอย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถปรับตั้งระดับน้ำในแหล่งเก็บกักได้ตามต้องการโดยใช้ Modulating Float Pilot เป็นตัวตั้งค่าและควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามต้องการ วาล์วหลักเป็นวาล์วแบบ Globe Type ควบคุมเปิด-ปิด หรือ หรี่ช่องทางการไหลของน้ำที่ผ่านวาล์วด้วยแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm Actuator) เรือนวาล์วและฝาครอบ ทำจาก Cast Iron เคลือบกันสนิมด้วย Polyester Coated มีรูปทรงที่ออกแบบให้รองรับอัตราการไหลได้สูง โดยเกิดการสูญเสียแรงดันน้อย Modulating Float Pilot เป็นตัวตั้งค่าและควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามต้องการ 

Pressure Reducing Valve (วาล์วควบคุมแรงดัน)

หรือ PRV เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่รักษาระดับแรงดันตามที่ได้กำหนดค่าไว้ โดยวาล์วจะทำหน้าที่เปิดและปิดเพื่อควบคุมแรงดันของน้ำ (Water Pressure) ที่ไหลผ่าน Chamber วาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Reducing Valve) จะได้รับการติดตั้งที่ท่อน้ำหลักเพื่อป้องกันการเกิดแรงดันน้ำมากเกินกำหนดซึ่งสามารถส่งผลเสียต่ออุปกรณ์อื่นๆ ในระบบได้ อีกทั้งการที่มีความดันที่ไม่เหมาะสมในเส้นท่อ ยังสามารถทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำได้อีกด้วย วาล์วควบคุมแรงดันยังจำเป็นต่อการติดตั้งในอาคารที่มีการใช้ถังเก็บน้ำบนหลังคา เพื่อช่วยควบคุมแรงดันน้ำให้มีความเหมาะสมต่อการปล่อยน้ำลงมายังชั้นต่างๆของอาคาร
วาล์วควบคุมแรงดัน(Pressure Reducing Valve) จะมีการตรวจแรงดันน้ำขาออกว่าสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้หรือไม่ และมีการควบคุมการเปิด ปิด หรือควบคุมให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการ เพื่อคุมไม่ให้มีแรงดันเกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อรักษาแรงดันให้คงที่
การเลือกขนาดของวาล์วควบคุมแรงดันให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อน้ำ ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่จะผ่านเข้ามาในท่อน้ำนั้นด้วย โดยสามารถติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Reducing Valve) ต่อจากมิเตอร์น้ำ (Water Meter) เพื่อป้องกันผลเสียของแรงดันน้ำที่ไม่เหมาะสมระหว่างน้ำขาเข้าและขาออกจากระบบน้ำ
วาล์วควบคุมแรงดัน(Pressure Reducing Valve)ที่ดี ต้องสามารถตรวจจับแรงดันที่ผิดปกติได้ไว แม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น วาล์วควบคุมแรงดันต้องสามารถตรวจจับและควบคุมการเปิดปิด/ตำแหน่งของวาล์วได้ทันท่วงที และทำงานได้ทุกช่วงอัตราการไหล

Foot Valve (ฟุตวาล์ว)

หรือ วาล์วหัวกะโหลก เป็น วาล์วตัวล่างสุดที่จะใช้ดูดน้ำ ในการดูดน้ำจากที่ๆต่ำกว่าปั๊ม โดยปกติแล้วจะต้องมีน้ำหล่อหรือล่อ โดยต้องเติมน้ำลงในปั้ม เมื่อน้ำลงในปั้ม น้ำจะลงไปในท่อด้วย ฟุตวาล์วจะทำหน้าที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปในบ่อ เมื่อเปิดปั้ม น้ำในท่อและที่ตัวปั้มจะดึงเอาน้ำในบ่อขึ้นมาได้ หรือง่ายๆ คือฟุตวาล์วจะทำหน้าที่กักน้ำไว้ เพื่อให้ปั๊มดูดน้ำ ในงานล้างถังเก็บน้ำ ของบริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด เราจำทำการตรวจเช็ค ฟุตวาล์ว ว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่หรือไม่ เพราะ ระหว่างล้างถังเก็บน้ำ น้ำในถังเก็บน้ำจะแห้ง ถ้าฟุตวาล์วเก็บน้ำไม่อยู่น้ำจะไหลออกจากท่อฝั่งดูดจนหมด เมื่อทำการเปิดใช้ปั๊มน้ำครั้งแรก อาจส่งผลให้ปั๊มน้ำดูดอากาศเปล่า ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำไม่ไหล และ ปั๊มน้ำอาจเกิดความเสียหายได้

Check Valve (เช็ควาล์ว)

หรือ วาล์วกันกลับ มีหน้าที่ป้องกันการไหลกลับของไหลหรือของเหลว เพื่อป้องกันการเกิด Water Hammer ซึ่งอาจทำให้มีเสียงดังหรือทำให้ท่อหรืออุปกรณ์แตกหรือเสียหายได้ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ ให้ไหลไปทางเดียว มักจะติดตั้งคู่กับปั๊มน้ำเสมอ

สแตนเนอร์

สแตนเนอร์ หรือ วายสแตนเนอร์ (Strainer/Y-Strainer) เป็น อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สำคัญในระบบลำเลียงของไหลมีลักษณะเป็นข้อแยก 3 ทางโดยมีวาล์วกันกลับไม่ให้ไหลย้อนกลับมา โดยสแตนเนอร์ทำหน้าที่กรองเศษตะกอน หรือ สิ่งแปลกปลอมที่ปนมากับของไหลในระบบ โดยสิ่งแปลกปลอมดังกล่าวจะถูกเก็บสะสมในไส้กรองของสแตนเนอร์ โดยแสตนเนอร์จะมีบอลวาล์หรือปลั๊กอุดด้านล่างสำหรับถ่ายเทของเหลวและสิ่งแปลกปลอม การบำรุงรักษาทำได้โดยการถอดไส้กรองมาล้าง และ ทำการถ่ายเทสิ่งแปลกปลอมจะทำให้ยืดอายุการใช้งานของสแตนเนอร์ และ ระบบโดยรวม ซึ่ง บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จึงมีบริการถอดล้างและตรวจเช็คสแตนเนอร์ ร่วมในงานล้างถังเก็บน้ำ โดยทีมช่างและวิศวกรที่มีประสบการณ์ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์ปั๊ม,วาล์ว และ ระบบประปาภายในอาคาร

นอกจากอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น แล้ว ในระบบประปายังคงมีอุปกรณ์อีกหลายประเภท ซึ่งเราบริษัท เค-วิซ โซลูชั่นจำกัด มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งวิศวกร และ ช่างเทคนิค ที่จะทำการตรวจสอบให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำงานล้างถังเก็บน้ำของเรา เพื่อให้ลูกค้า และ ผู้ใช้บริการงานล้างถังเก็บน้ำของเรามั่นใจว่า หลังทำการล้างถังเก็บน้ำแล้ว จะสามารถคืนระบบประปาในอาคารกลับมาใช้น้ำได้ตามปรกติดังเดิม

ขอบคุณข้อมูล จาก
https://www.eurooriental.co.th/
https://www.kse1993.com/
https://www.facebook.com/sflo.official