งานส่องกล้องตรวจสภาพภายในท่อ ปทุมธานี

งานส่องกล้องตรวจสภาพภายในท่อ ปทุมธานี

งานส่องกล้องตรวจสภาพภายในท่อ ปทุมธานี

ลูกค้าต้องการตรวจสอบสภาพภายในท่อ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 นิ้ว เพื่อยืนยันคุณภาพก่อนการตรวจรับงานจึงทำการส่องกล้อง บันทึกภาพและไฟล์วีดีโอเป็นข้อมูล