งานบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำเชิงป้องกัน อาคารสำนักงาน – กรุงเทพ

งานบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำเชิงป้องกัน อาคารสำนักงาน – กรุงเทพ

งานบำรุงรักษาระบบท่อระบายน้ำเชิงป้องกัน อาคารสำนักงาน – กรุงเทพ

ทำการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำเชิงป้องกันประจำวงรอบ ทุก 4 เดือน โดยการส่องกล้องตรวจสภาพภายในท่อ ใช้ปืนลมดันเศษจากอ่าง ใช้เครื่องทะลวงท่อแบบสายเคเบิ้ลกวาดเศษ รวมทั้ง ใช้เครื่องทะลวงท่อแบบแรงดันน้ำ ล้างระบบท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุดตันแบบฉุกเฉิน