แก้ปัญหาท่อตัน โรงแรม กรุงเทพ

แก้ปัญหาท่อตัน โรงแรม กรุงเทพ

แก้ปัญหาท่อตัน โรงแรม กรุงเทพ

ลูกค้า โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพ มีปัญหาท่อระบายน้ำจากระบบทำความเย็นอุดตัน และ ทำการแก้ไขด้วยงูเหล็กหลายครั้งไม่หายขาด จึงทำการตรวจสอบด้วยกล้อง และทำการล้างทั้งระบบ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก