สำรวจและแก้ท่อตัน ท่อระบายน้ำฝนจากดาดฟ้า โรงพยาบาล เขตกรุงเทพ

สำรวจและแก้ท่อตัน ท่อระบายน้ำฝนจากดาดฟ้า โรงพยาบาล เขตกรุงเทพ

สำรวจและแก้ท่อตัน ท่อระบายน้ำฝนจากดาดฟ้า โรงพยาบาล เขตกรุงเทพ

ลูกค้าโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพ มีปัญหาระบบท่อระบายน้ำฝนอุดตันบ่อยครั้ง ส่งผลให้น้ำไหลเข้าไปสู่ในตัวอาคาร จึงทำการส่องกล้อง เพื่อหาต้นเหตุของปัญหา และ ทำการล้างระบบท่อทั้งหมด รวมทั้ง ปรับปรุง หัวกะโหลกกันเศษ เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสู่ระบบระบายน้ำฝน