งานแก้ท่ออ่างล้างหน้าและท่อระบายจากพื้นห้องน้ำอุดตัน

งานแก้ท่ออ่างล้างหน้าและท่อระบายจากพื้นห้องน้ำอุดตัน

งานแก้ท่ออ่างล้างหน้าและท่อระบายจากพื้นห้องน้ำอุดตัน

ลูกค้าบ้านพักอาศัยมีปัญหาท่อระบายน้ำทีพื้นบริเวณจุดอาบน้ำอุดตันน้ำระบายช้า ประกอบกับ ท่อระบายน้ำจากอ่างล้างหน้าอุดตัน จึงทำการแก้ไขโดยการใช้งูเหล็กกวาดเศษ และเอาเครื่องทะลวงท่อแบบแรงดันน้ำล้างระบบท่ออีกครั้ง